triunghi_210

Poezii recitate în alte limbi

Recitaluri actoriceşti video care punctează câteva dintre reperele poetice din cultura română în limbi străine, altele decât limba engleză (pentru care puteți accesa din meniu secțiunea dedicată). Ne dorim ca numărul acestor recitaluri în maghiară, în franceză și în alte limbi să crească în viitor.

triunghi_210

Recitaluri în maghiară / Magyar nyelvű versmondók

Aplauze pentru poet / Vastaps a Költőnek
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Coşbuc


Recită actorul / Színművész előadásában Demeter András

Poezii / Vers:
Mihai Eminescu – „Mai am un singur dor”/ „Csak egy Vágyam Maradt” (fordította Dsida Jenő), „Dintre sute de catarge”/ „Száz árbocból” (fordította Kacsó Sándor), „La steaua” / „A csillagig” (fordította Dsida Jenő), „Floare albastră” / „Kék virág” (fordította Székely János), „Ce e amorul” / „Mi a szerelem” (fordította Kacsó Sándor), „Și dacă”/ „Kint megremeg a nyárfa-ág” (fordította Kepes Geza), „De ce nu-mi vii”/ „Miért nem Jössz?” (fordította Berde Mária), „Trecut-au anii” / „Tovaszállt sok évem” (fordította Kiss Jenő)
Tudor Arghezi – „Testament”/ „Testamentum” (fordította P. Tóth Irén), „Flori de mucigai”/ „Penészviráago” (fordította Szemlér Ferenc)
George Coșbuc – „Mama” / „Anyám” (fordította P. Tóth Irén)

Producător general / Főgyártásvezető: Ovidiu Miculescu
Producător executiv / Gyártásvezető: Oltea Șerban-Pârâu
Director de imagine și montaj / Vezetőoperatőr és vágórendező: Virgil Oprina

O producție / Produkciója: The Culture Club
Un proiect susținut de / Támogatásával: JTI
Partener Principal / Főtámogató: Pro Contemporania
Parteneri culturali / Támogatók: ARCUB, Muzeul Național al Literaturii Române, Universitatea din București
Regia artistică / Rendező: Attila Vizauer
Filmări realizate la / Helyszín: ARCUB
triunghi_210

Recitaluri în franceză / Récitals en français

Aplauze pentru poet / Applaudissements pour le poète
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Zaharia Stancu, Ștefan Augustin Doinaș, Nichita Stănescu, Marin Sorescu


Recită actrița / Lectures par: Emilia Popescu

Poezii / Les poèmes:
Tudor Arghezi – „De Paști”/ „Pour Pâques”(en français par Gilles Bardy)
Lucian Blaga – „Vreau să joc!” / „Je veux danser!” (en français par Mireille Bonnet), „Autoportret” / „Autoportrait” (en français par Alain Caumette)
Zaharia Stancu – „Bună seara” / „Bonsoir” (en français par Gilles Bardy)
Ștefan Augustin Doinaş – „Poem”  / „Poème” (en français par Christine Surian)
Nichita Stănescu – „Altă matematică” / „Autre mathématique” (en français par Gilles Bardy)
Marin Sorescu – „Shakespeare” / „Shakespeare” (en français par Mireille Cadenel-Mihalache)

Producător general / Producteur général:  Ovidiu Miculescu
Producător executiv / Productrice exécutive: Oltea Şerban-Pârâu
Director de imagine și montaj / Photographie et montage: Virgil Oprina

O producţie The Culture Club cu sprijinul JTI / Une production Culture Club avec l’appui de JTI
Parteneri culturali / Partenaires culturels: ArCuB – Centrul pentru proiecte culturale al Primăriei municipiului Bucureşti / Le Centre de projets culturels de la Mairie de Bucarest, Universitatea din Bucureşti / L’Université de Bucarest, Muzeul Naţional al Literaturii Române / Le Musée national de la littérature roumaine
Filmări realizate în primăvara anului 2022, la Sala ArCuB Bucureşti / Tournage réalisé au printemps, 2022, à la Salle ArCuB Bucarest