triunghi_210

Poezii recitate în alte limbi: maghiară

Recitaluri actoriceşti video care punctează câteva dintre reperele poetice din cultura română în limbi străine, altele decât limba engleză (pentru care puteți accesa din meniu secțiunea dedicată). Ne dorim ca numărul acestor recitaluri în maghiară, în franceză, în rromani și în alte limbi să crească în viitor.

triunghi_210

Recitaluri în maghiară / Magyar nyelvű versmondók

Aplauze pentru poet / Vastaps a Költőnek
Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Coşbuc


Recită actorul / Színművész előadásában Demeter András

Poezii / Vers:
Mihai Eminescu – „Mai am un singur dor”/ „Csak egy Vágyam Maradt” (fordította Dsida Jenő), „Dintre sute de catarge”/ „Száz árbocból” (fordította Kacsó Sándor), „La steaua” / „A csillagig” (fordította Dsida Jenő), „Floare albastră” / „Kék virág” (fordította Székely János), „Ce e amorul” / „Mi a szerelem” (fordította Kacsó Sándor), „Și dacă”/ „Kint megremeg a nyárfa-ág” (fordította Kepes Geza), „De ce nu-mi vii”/ „Miért nem Jössz?” (fordította Berde Mária), „Trecut-au anii” / „Tovaszállt sok évem” (fordította Kiss Jenő)
Tudor Arghezi – „Testament”/ „Testamentum” (fordította P. Tóth Irén), „Flori de mucigai”/ „Penészviráago” (fordította Szemlér Ferenc)
George Coșbuc – „Mama” / „Anyám” (fordította P. Tóth Irén)

Producător general / Főgyártásvezető: Ovidiu Miculescu
Producător executiv / Gyártásvezető: Oltea Șerban-Pârâu
Director de imagine și montaj / Vezetőoperatőr és vágórendező: Virgil Oprina

O producție / Produkciója: The Culture Club
Un proiect susținut de / Támogatásával: JTI
Partener Principal / Főtámogató: Pro Contemporania
Parteneri culturali / Támogatók: ARCUB, Muzeul Național al Literaturii Române, Universitatea din București
Regia artistică / Rendező: Attila Vizauer
Filmări realizate la / Helyszín: ARCUB